Contacte: 971 85 60 00

Oferta Acadèmica

OFERTA ACADÈMICA

OPTATIVES 1r ESO

RELIGIÓ

OPTATIVES 2n ESO

EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL

OPTATIVES 3r ESO

CULTURA CLÀSSICA

OPTATIVES 4t ESO

CIÈNCIES APLICADES A L'ACTIVITAT PROFESSIONAL

OPTATIVES 1r BATXILLERAT

DIBUIX TÈCNIC I

OPTATIVES 2n BATXILLERAT

DIBUIX TÈCNIC II