Contacte: 971 85 60 00

Dijous 9 de maig l'alumnat de 4t ESO que cursa les matèries Física i Química, Biologia i Geologia, Cultura Científica i Ciències aplicades a l'activitat professional ha assistit a la UIB per participar en la mostra de ciència: Ciència per a tothom 2019.

Read More: Ciència per a Tothom i Miniolímpiades (CURS 18-19)