Contacte: 971 85 60 00

MOBILITAT ENTRANT DE PROFESSIONALS D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

El departament de FP de Serveis Socioculturals i a la Comunitat (SSC) de l'IES Santa Margalida, ja fa 5 anys que participa a través d'un projecte en comú amb altres centres de les Illes Balears, de les beques Erasmus+. Erasmus+ és un programa de la Unió Europea en l'àmbit de l'educació, la formació, la joventut i l'esport que abasta el període 2014-2020. Es tracta d'un programa únic que te com a objectiu impulsar les perspectives laborals i el desenvolupament personal dels joves, a més d'ajudar els sistemes d'educació, formació i joventut a proporcionar un ensenyament i un aprenentatge que permetin dotar les persones de les capacitats necessàries per al mercat laboral i la societat actual i futura.

Durant l'actual curs 2019/20, i dins el projecte Erasmus + FP. Projecte EuroFP Balears IV (2018-1-ES01-KA102-049410) promogut per la DGFPFP (Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat), es va presentar la possibilitat de participar en l’acollida de professionals d’atenció a la dependència en el nostre IES, per tal de realitzar un període de docència.

La passada setmana del 23 al 27 de setembre hem rebut la visita de 2 professionals d’atenció a la dependència d’una Residència de persones majors de Turín. Aquests 2 professionals han vengut acompanyats d’una professora de l’institut que organitza l’estada de pràctiques dels nostres alumnes durant aquests dos darrers anys.

L’objectiu d’aquest període de docència ha estat el de conèixer de primera mà el funcionament de la Residència que acull als nostres alumnes, així com el model d’atenció a la dependència de Turín (Itàlia).

L’experiència ha resultat molt positiva i enriquidora per a les nostres alumnes, que ja desitgen iniciar el seu període de pràctiques a Itàlia per aquest curs 2019/20.